Ανθρωπιστικός κύκλος

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου παρακολουθούν στο φροντιστήριο μαθήματα που σχετίζονται με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και παράλληλα προετοιμάζονταισε μαθήματα που σχετίζονται
με την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών. Ο στόχος μας κι εδώ είναι διπλός: αφενός να ανταπεξέλθουν με πλήρη επιτυχία στις απαιτήσεις της διδακτέας κι εξεταστέας ύλης της Β’ Λυκείου και αφετέρου να καλύψουν ένα μέρος της ύλης των μαθημάτων της Γ’ Λυκείου, γεγονός που

θα τους δώσει την ευκαιρία να ανταποκριθούν καλύτερα στις απιτήσεις της επόμενης χρονιάς.

ΗΛΙΚΙΑ : 1-9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 8-10
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 10-19
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Mornings, 8am - 12 noon
Afternoons, 1pm - 5pm
feat-icon

QUALIFIED

Lorem ipsum dolor sit amet, cons adipiscing elit pellentesa tinciunt.

feat-icon

FRIENDLY

Lorem ipsum dolor sit amet, cons adipiscing elit pellentesa tinciunt.

feat-icon

EXPERIENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, cons adipiscing elit pellentesa tinciunt.

feat-icon

PLAY AREAS

Lorem ipsum dolor sit amet, cons adipiscing elit pellentesa tinciunt.

feat-icon

EDUCATION

Lorem ipsum dolor sit amet, cons adipiscing elit pellentesa tinciunt.

feat-icon

LEARNING

Lorem ipsum dolor sit amet, cons adipiscing elit pellentesa tinciunt.