ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου, που φοιτούν στο φροντιστήριό μάς, δεν έχουν μοναδικό στόχο την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας στο σχολείο. Εξίσου σημαντικό στόχο για εμας αποτελεί και η παροχή βοήθειας σε αυτούς, προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη κατεύθυνση σπουδών στην επόμενη τάξη. Αυτός είναι και ο λόγος που μας ωθεί να τους παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, για να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επόμενη τάξη και κατ’ επέκταση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΗΛΙΚΙΑ : 1-6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 8-10
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 1-10

Related Classes