Θετικός κύκλος

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου παρακολουθούν στο φροντιστήριο μαθήματα που σχετίζονται με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και παράλληλα προετοιμάζονταισε μαθήματα που σχετίζονται
με την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών. Ο στόχος μας κι εδώ είναι διπλός: αφενός να ανταπεξέλθουν με πλήρη επιτυχία στις απαιτήσεις της διδακτέας κι εξεταστέας ύλης της Β’ Λυκείου και αφετέρου να καλύψουν ένα μέρος της ύλης των μαθημάτων της Γ’ Λυκείου, γεγονός που

θα τους δώσει την ευκαιρία να ανταποκριθούν καλύτερα στις απιτήσεις της επόμενης χρονιάς.

ΗΛΙΚΙΑ : 1-11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 8-10
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 14-18

Related Classes